Cán bộ y tế không cần phải mặc đồ bảo hộ kín mít

2022-05-27 13:12:00

Nhân viên y tế tại khu vực tiếp đón chỉ cần sử dụng khẩu trang y tế, có thể thêm kính che mặt. Người lấy mẫu test nhanh kháng nguyên dùng khẩu trang N95, găng tay y tế, áo choàng và tấm kính che mặt. Đây là những quy định mới trong sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo vnews.gov.vn

Copy link https://vnews.gov.vn/video/can-bo-y-te-khong-can-phai-mac-do-bao-ho-kin-mit-40589.htm