Diễn tập phòng chống sự cố thu phí không dừng

2022-05-27 13:10:00

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động trong công tác xử lý sự cố, điều hành giao thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao khi tham gia xử lý một số tình huống, sự cố trong giai đoạn thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ ngày 1/6. Ngày 27/5, Tổng cục Đường bộ VN, Cục CSGT, Tổng công ty phát triển đường cao tốc VN tổ chức diễn tập xử lý các tình huống, sự cố đối với các phương tiện cố tình dừng đỗ gây ùn tắc giao thông tại các làn thu phí ETC.

Theo vnews.gov.vn

Copy link https://vnews.gov.vn/video/dien-tap-phong-chong-su-co-thu-phi-khong-dung-40588.htm