Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc

2022-08-07 02:20:00

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công là một nhà lãnh đạo xuất sắc, một người cộng sản mẫu mực, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân

Sáng 6-8, tại tỉnh Quảng Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam". Hội thảo này là một trong những hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (HĐNN) Võ Chí Công (7.8.1912 - 7.8.2022).

Tấm gương cao đẹp

Tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - đã ôn lại thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công.

Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn (bí danh Xuân, Năm Công). Ông sinh ra trong một dòng tộc giàu truyền thống cách mạng và yêu nước tại làng Khương Mỹ, nay thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sớm tham gia cách mạng, tháng 5-1935, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử làm Bí thư Chi bộ Mỹ Sơn. Từ khi tham gia cách mạng đến ngày đất nước thống nhất, ông được giao giữ nhiều cương vị quan trọng, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp cũng như sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi đất nước thống nhất, trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam, với tầm nhìn xa và sự nhanh nhạy, bám sát tình hình thực tiễn, ông Võ Chí Công sớm phát hiện những vấn đề bất cập, trói buộc nền sản xuất của cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Ông có nhiều ý kiến đề xuất đổi mới, từng bước tháo gỡ khó khăn, đổi mới tư duy, góp phần quan trọng hình thành Chỉ thị 100-CT/TW của Ban Bí thư về cải tiến công tác khoán, mở rộng khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp (tháng 1-1981).

Từ kết quả của "Khoán 100", ông được Bộ Chính trị tin cậy giao làm Trưởng Tiểu ban Nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế quản lý nông nghiệp, hình thành nên Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 4-1988) - mở ra bước ngoặt của nông nghiệp đất nước thời kỳ đổi mới.

Tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986), ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được bầu làm Chủ tịch HĐNN tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII (1987). Với sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công, HĐNN đã xem xét và công bố những bộ luật quan trọng như: Luật Đất đai, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Đầu tư nước ngoài…

Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp, Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công chỉ đạo xây dựng Hiến pháp mới và được kỳ họp thứ XI Quốc hội khóa VIII nhất trí thông qua. Đó là Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

"Gần 80 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công là tấm gương cao đẹp của một người cộng sản mẫu mực, là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân…" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam”Ảnh: TTXVN

Suốt đời nghe dân

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, làm sáng tỏ những nội dung như: đồng chí Võ Chí Công - người cộng sản kiên trung, một cán bộ tài năng của Đảng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa...

TS Vũ Ngọc Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo trung ương và cũng là cháu của cố Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công - cho biết qua tiếp xúc, nghe kể và qua sách báo thì ông là một người sâu sát, lắng nghe và biết "thua" dân. Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công hay nhắc lại những câu nói "dân là vạn đời", "lòng tin của dân chúng là thước đo sự bền vững của chính quyền", "được dân ủng hộ thì thành công, chiến thắng; dân không ủng hộ thì thua và thất bại".

"Đồng chí Võ Chí Công là người rất bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước dân, đồng thời cũng là người hết sức năng động, sáng tạo trong tư duy và hành động. Nếu được nói một câu ngắn gọn và súc tích nhất về bác Năm Công thì đó là một người lãnh đạo chí công và suốt đời nghe dân" - ông Vũ Ngọc Hoàng đúc kết.

Theo PGS-TS Phạm Hồng Chương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với 100 tuổi đời, 76 tuổi Đảng, cuộc đời gắn liền với quá trình cách mạng và những sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng của Đảng, đất nước và nhân dân, Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công tin tưởng vô biên vào sức mạnh nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, góp phần tạo nên những thắng lợi to lớn của Đảng và cách mạng nước ta.

Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam - cho rằng đối với quê hương Quảng Nam, Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công để lại dấu ấn sâu sắc với vai trò của một nhà lãnh đạo xuất sắc, nhà thực tiễn cách mạng có tầm nhìn chiến lược. Ông để lại cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam những bài học quý giá; cổ vũ, động viên nhân dân vượt qua khó khăn, gian khổ, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp...

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định tổ chức hội thảo này là việc làm có ý nghĩa thiết thực để chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân, làm rõ thêm về con người và những cống hiến của Chủ tịch HĐNN Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với dân tộc và quê hương Quảng Nam; giúp bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.

TRẦN THƯỜNG

Theo nld.com.vn

Copy link https://nld.com.vn/thoi-su/dong-chi-vo-chi-cong-nha-lanh-dao-xuat-sac-20220806203728922.htm