Nghiên cứu gia hạn thực hiện Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

2022-04-27 18:03:00

Ngày 27/04, Tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp ông Jean – Louis Ville, Quyền Vụ trưởng phụ trách Trung Đông, Châu Á và Thái Bình Dương, Tổng vụ Đối ngoại quốc tế của Ủy ban Châu Âu cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, từ năm 2018 đến nay, hợp tác giữa Liên minh Châu âu EU và Bộ Tư pháp Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định khung đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) và Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng được các mục tiêu đề ra, mang lại lợi ích cụ thể cho các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong việc tham khảo kiến thức, kinh nghiệm quốc tế phục vụ quá trình xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao năng lực, nhận thức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân người dân (đặc biệt là nhóm yếu thế trong xã hội) trong quá trình tổ chức thực thi pháp luật.

Do ảnh hưởng chung của dịch Covid19 đã làm chậm quá trình thực hiện một số hoạt động, mặc dù vậy Kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án EU JULE vẫn được thực hiện với tỷ lệ khá cao mặc dù có độ trễ hơn so với dự kiến.

Trong buổi tiếp, ông Jean – Louis Ville đã thống nhất việc gia hạn Dự án thêm 18 tháng để hoàn thiện các hoạt động còn dang dở nhằm đảm bảo tính bền vững của Dự án, phát huy và thúc đẩy, duy trì các kết quả bền vững mà Dự án EU JULE đã thực hiện.

Ông Jean – Louis Ville và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cũng thảo luận thêm về định hướng một số nội dung hợp tác trong tương lai giữa Bộ Tư pháp và EU như: Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hỗ trợ tăng cường năng lực cho công tác quản lý nhà nước của Bộ; vận hành hiểu quả cơ chế theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp cũng như nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp luật và các nghề tư pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền trong tình hình mới.

Phương Mai

Theo baophapluat.vn

Copy link https://baophapluat.vn/nghien-cuu-gia-han-thuc-hien-du-an-tang-cuong-phap-luat-va-tu-phap-tai-viet-nam-post444321.html

Tin liên quan