Tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật khu vực phía Nam

2022-08-13 18:15:08

Với chủ đề: 'Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới', từ ngày 9/8 - 12/8/2022, tại An Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật khu vực phía Nam.

Dự khai mạc, bế mạc Hội nghị tập huấn có đồng chí: Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Hồng Vinh - Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Về phía lãnh đạo tỉnh An Giang có các đồng chí: TS. Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tham dự Hội nghị tập huấn có 264 học viên, trong đó có 22 đồng chí là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; 17 đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Văn học, nghệ thuật, Hội Nhà báo; 03 đồng chí là Giám đốc, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 10 đồng chí là Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập báo, tạp chí; 02 đồng chí là Giám đốc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cho biết: Chủ đề tập huấn năm nay sát với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị giai đoạn tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ phát triển văn hóa được nêu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021; sát với thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật và chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã chuẩn bị đội ngũ giảng viên gồm các giáo sư, phó giáo sư, các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình có uy tín chuyên môn; các nhà lãnh đạo, quản lý dày dặn kinh nghiệm, nắm vững cả lý luận và thực tiễn để truyền đạt nội dung các chuyên đề.

Ban Tổ chức mong muốn thông qua Hội nghị tập huấn giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021 và định hướng, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; vấn đề xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; vấn đề tiếp thu, vận dụng các lý thuyết văn nghệ nước ngoài vào điều kiện thực tế Việt Nam; nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm quyền tự do trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; vấn đề đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật; hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo văn học, nghệ thuật; nắm bắt thông tin về tình hình văn xuôi, tình hình âm nhạc trên không gian mạng hiện nay... Trên cơ sở đó, trao đổi kinh nghiệm xử lý một số vấn đề thực tiễn nhằm nâng cao năng lực xử lý các tình huống nảy sinh trong đời sống văn học, nghệ thuật ở các địa phương, đơn vị.

Đây là những vấn đề cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, làm lành mạnh đời sống văn hóa - văn nghệ của đất nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; giúp đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nắm sát, đúng tình hình thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho rằng, Hội nghị tập huấn là dịp để An Giang có thêm góc nhìn đa chiều về lĩnh vực phê bình văn học, nghệ thuật; là cơ hội để những người làm văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh có thêm phương pháp, kinh nghiệm trong lĩnh vực giàu tính nhân văn và bản sắc dân tộc của người Việt Nam nói chung, tỉnh An Giang nói riêng.

Ngoài học tập 07 chuyên đề tại Hội nghị, trong chương trình đi thực tế, học viên lớp tập huấn đã tới tham quan, dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp, chuyên đề "15 năm tù Côn Đảo", tham quan Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Bác Tôn…/.

Phương Liên - Trường Giang (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang)

Theo dangcongsan.vn

Copy link https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tap-huan-ly-luan-phe-binh-van-hoc-nghe-thuat-khu-vuc-phia-nam-617380.html